QRPOS Retail

Sẳn sàng cho thành công của bạn

drive02

Khởi nghiệp

0/Tháng

 • 100 sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo và thống kê doanh thu
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thời gian
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thuộc tính
 • Quản lý khách hàng
 • Khuyến mãi và giảm giá
 • Kết nối máy in
 • Kết nối mạng xã hội
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý kho
 • Liên kết vận chuyển
 • Kết nối các sàn TMĐT

Tiêu chuẩn

200,000/Tháng

 • 1000 sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo và thống kê doanh thu
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thời gian
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thuộc tính
 • Quản lý khách hàng
 • Khuyến mãi và giảm giá
 • Kết nối máy in
 • Kết nối mạng xã hội
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý kho
 • Liên kết vận chuyển
 • Kết nối các sàn TMĐT

Nâng cao

250,000/Tháng

 • 2000 sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo và thống kê doanh thu
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thời gian
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thuộc tính
 • Quản lý khách hàng
 • Khuyến mãi và giảm giá
 • Kết nối máy in
 • Kết nối mạng xã hội
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý kho
 • Liên kết vận chuyển
 • Kết nối các sàn TMĐT

QRPOS FnB

Dành cho nhà hàng, quán ăn, quán cafe

drive02

Cơ bản

200,000/Tháng

 • 1000 sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo và thống kê doanh thu
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thời gian
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thuộc tính
 • Khuyến mãi và giảm giá
 • Kết nối máy in
 • Menu online
 • Gọi món thông minh (qrorder)
 • Kết nối wifi thông minh (qrwifi)
 • Quản lý nhân viên
 • Chấm công/quản lý ca
 • Quản lý kho
 • Quản lý khách hàng
 • Phí và phụ thu
 • Quản lý khu vực bàn
 • Quản lý quầy
 • Quản lý bếp
 • Hệ thống hiển thị bếp
 • Hệ thống tích điểm và ghi nợ
 • Hệ thống thông báo
 • Thanh toán online

Tiêu chuẩn

250,000/Tháng

 • 2000 sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo và thống kê doanh thu
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thời gian
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thuộc tính
 • Khuyến mãi và giảm giá
 • Kết nối máy in
 • Menu online
 • Gọi món thông minh (qrorder)
 • Kết nối wifi thông minh (qrwifi)
 • Quản lý nhân viên
 • Chấm công/quản lý ca
 • Quản lý kho
 • Quản lý khách hàng
 • Phí và phụ thu
 • Quản lý khu vực bàn
 • Quản lý quầy
 • Quản lý bếp
 • Hệ thống hiển thị bếp
 • Hệ thống tích điểm và ghi nợ
 • Hệ thống thông báo
 • Thanh toán online

Nâng cao

350,000/Tháng

 • 5000 sản phẩm
 • Quản lý đơn hàng
 • Báo cáo và thống kê doanh thu
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thời gian
 • Thiết lập giá sản phẩm theo thuộc tính
 • Khuyến mãi và giảm giá
 • Kết nối máy in
 • Menu online
 • Gọi món thông minh (qrorder)
 • Kết nối wifi thông minh (qrwifi)
 • Quản lý nhân viên
 • Chấm công/quản lý ca
 • Quản lý kho
 • Quản lý khách hàng
 • Phí và phụ thu
 • Quản lý khu vực bàn
 • Quản lý quầy
 • Quản lý bếp
 • Hệ thống hiển thị bếp
 • Hệ thống tích điểm và ghi nợ
 • Hệ thống thông báo
 • Thanh toán online