Điều khoản sử dụng

drive02

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng qrorder (gọi tắt là "dịch vụ"), Phiên bản chính thức chạy dưới tên miền chính thức là qrorder.me. Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bạn được hiểu là đồng ý và phải tuân theo các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là "điều khoản sử dụng"). Các tính năng hoặc ứng dụng của chúng tôi cũng được tính trong điều khoản sử dụng này. Chúng tôi có quyền hạn điều chỉnh và thay đổi điều khoản sử dụng bằng cách cập nhật thông tin tại trang web qrorder.me. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất ký lúc nào tại đây. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản, dịch vụ. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn.

Điều kiện đăng ký dịch vụ
 • - Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • - Bạn phải cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về các thông tin bao gồm :
  • • Tên cửa hàng
  • • Email/Điện thoại liên hệ
  • • Địa chỉ
  • • Người đại diện/chức vụ
  • • Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
  • • Mã số thuế
  • • Tài khoản ngân hàng
 • - Bạn phải liên hệ ngay với chúng tôi khi bị mất tài khoản, lộ thông tin tài khoản.
 • - Bạn có nghĩa vụ phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Chúng tôi không cam kết chịu bất kì thiệt hại nào cho người dùng nếu như việc đó đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 • - Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên hệ thống của chúng tôi. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác.
 • - Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dung này.
Tạm ngưng và chấm dứt sử dụng dịch vụ
 • - Bạn có thể đóng tài khoản của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: contact@qrorder.me. Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của của bạn và cho ngưng sử dụng dịch vụ.
 • - Chúng tôi có quyền tạm dừng dịch vụ hoặc chấm dứt dịch vụ trong các trường hợp sau:
  • • Bạn không thực hiện việc gia hạn và thanh toán các khoản phí quá hạn sử dụng dịch vụ cho chúng tôi trong thời hạn 15 ngày, kể từ thời điểm hết hạn sử dụng dịch vụ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp không thanh toán phí hoặc thanh toán quá hạn nêu trên.
  • • Bất kỳ vi phạm nào về điều khoản sử dụng
 • - Trước khi chấm dứt sử dụng dịch vụ, bạn phải có trách nhiệm sao lưu và tự di chuyển toàn bộ dữ liệu đang lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chuyển hoặc FTP dữ liệu của bạn đến cho một nhà cung cấp khác. Nếu bạn không sao lưu hoặc di chuyển dữ liệu ra khỏi hệ thống của chúng tôi trước khi chấm dứt dịch vụ thì những dữ liệu này sẽ bị xóa và chúng tôi sẽ không thể cung cấp bản sao lưu (backup) cho những dữ liệu này.
 • - Đối với những dịch vụ dùng thử (Trial): Ngay khi kết thúc dịch vụ, tất cả những sản phẩm này cùng những dịch vụ, dữ liệu kèm theo (nếu có) sẽ bị hủy hoặc thu hồi.
Giới hạn về trách nhiệm
 • - Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, website, ứng dụng, trang thiết bị và dữ liệu của bạn hoặc dữ liệu khách hàng của bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.
 • - Chúng tôi không đảm bảo rằng dịch vụ chúng tôi cung cấp sẽ không bị gián đoạn, không bảo mật hay không có lỗi. Tuy nhiên chúng tôi cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để đảm bảo dịch vụ luôn được sẵn sàng.
Quyền sở hữu trí tuệ
 • - Tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, logo, nhãn hiệu dịch vụ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác thuộc bất kỳ loại nào (cho dù đã được đăng kí hay chưa), và tất cả các nội dung thông tin, thiết kế, tài liệu, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, phức hợp phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản liên quan đến chúng tôi (gọi chung là "Quyền Sở Hữu Trí Tuệ") là tài sản và luôn luôn là tài sản của chúng tôi và các tổ chức/đại lý khác được ủy quyền bởi chúng tôi (nếu có). Tất cả các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ được bảo hộ bởi pháp luật Việt Nam về bản quyền và các công ước quốc tế.
 • - Khi các tập tin, hình ảnh, phần mềm, chương trình được tạo bởi chúng tôi trong tình trạng có thể download, chúng tôi cho phép bạn sử dụng trong 1 phạm vi giới hạn không nhằm mục đích thương mại, nhưng sự cho phép này không có nghĩa rằng chúng tôi đã cho phép bạn khai thác bản quyền. Bạn không được tải các tập tin để tái sản xuất, để đăng tải, thông báo, chuyển giao, phát tán. Ngoài ra bạn phải tuân thủ các chỉ dẫn khác mà chúng tôi thiết lập khi bạn muốn sử dụng các tập tin này.
 • - Bạn không được trợ giúp hoặc tạo điều kiện cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Quyền Sở Hữu Trí Tuệ theo bất kỳ cách thức nào mà cấu thành một vi phạm về sở hữu trí tuệ và/hoặc đối với các quyền liên quan khác của chúng tôi.
Các hành vi cấm thực hiện khi truy cập website và/hoặc sử dụng dịch vụ
 • - Bạn sử dụng dịch vụ đã mua vào bất kì mục đích, với bất kỳ hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • - Bạn sử dụng dịch vụ để hoặc có thể gây tổn hại đối với trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • - Bạn gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, bị Nhà nước cấm phổ biến, hoặc có nội dung đe dọa, kích động, vu khống, lừa dối, gây thù hằn, chia rẽ đoàn kết, vi phạm thuần phong mỹ tục, khiêu dâm, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân hay tổ chức, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào mà pháp luật Việt Nam có quy định cấm.
 • - Bạn lưu trữ, truyền bá các dữ liệu mà việc đó có thể cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức vi phạm pháp luật; hoặc có các hành vi xâm phạm bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ hoặc xâm phạm bí mật kinh doanh, xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của các cá nhân, tổ chức khác.
 • - Bạn tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bằng phương thức khác bất kỳ tài liệu nào có chứa các loại vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông.
 • - Bạn có hành động gian lận hoặc hành vi trái quy định tại thỏa thuận này hay quy định của pháp luật có liên quan đối với các trang web, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ có liên kết với chúng tôi.
 • - Bạn mạo nhận mình với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức khác, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ viên chức, trưởng nhóm quản lý diễn đàn, hướng dẫn viên, người quản trò hoặc nhân viên nào của Mắt Bão, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức khác.
 • - Bạn khai thác Dịch vụ (Web Hosting, Email Plus...) vượt quá mức tài nguyên hoặc vi phạm quy định cho mỗi loại hình Dịch vụ của Mắt Bão tại Điều Khoản Cuối.
 • - Bạn có hành vi gây cản trở, phá rối dịch vụ hoặc việc sử dụng của người khác đối với dịch vụ, các máy chủ hoặc các mạng liên kết với dịch vụ; không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của các mạng được kết nối với dịch vụ.
 • - Bạn vi phạm các chính sách về gởi thư rác theo nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/8/2008 của Chính phủ Về chống thư rác hoặc văn bản pháp luật có giá trị pháp lý tại thời điểm thực hiện việc gởi thư rác (http://www.vncert.gov.vn/files/90-2008ND-CP.doc)
 • - Bạn vi phạm các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam về các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng internet.
 • - Bạn vi phạm việc sử dụng logo của chúng tôi trên website của mình. Hoặc tự nhận là đơn vị ủy quyền, đơn vị phân phối của chúng tôi khi chưa được chúng tôi cho phép điều này.
Quy định về thanh toán và gia hạn dịch vụ
 • - Bạn hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do bạn chỉ định (đối với doanh nghiệp, tổ chức) có trách nhiệm chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của sản phẩm và/hoặc các dịch vụ đã đăng ký sử dụng.
 • - Việc gia hạn sử dụng dịch vụ chỉ được thực hiện khi chúng tôi nhận được đầy đủ phí dịch vụ. Việc gia hạn sẽ được hoàn tất trong thời gian 01 ngày kể từ thời điểm chúng tôi nhận đủ phí dịch vụ gia hạn.
 • - Bạn có thể trả tiền chi phí dịch vụ cho chúng tôi bằng tiền mặt hoặc chuyển tiền trực tiếp cho chúng tôi thông qua các cổng thanh toán được đề ra trên hệ thống của chúng tôi.
 • - Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn.
 • - Chúng tôi sẽ xuất hóa đơn điện tử sau khi nhận đầy đủ thanh toán tới email của bạn (mà bạn cung cấp khi đăng ký). Hệ thống sẽ gửi thông báo kỳ trả phí tới email của bạn trước 30 ngày. Nếu bạn không trả phí đúng hạn, bạn sẽ có 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày các dịch vụ không được gia hạn sẽ bị khóa.
 • - Chúng tôi không thể và sẽ không chịu trách nhiệm hay bồi thường đối với bất kỳ hậu quả hay thiệt hại nào phát sinh do việc bạn không tuân thủ quy định này gây ra.
Dịch vụ bên thứ ba
 • - Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền sử dụng các công cụ của đối tác thứ ba khác mà chúng tôi đã kết nối với họ.
 • - Bạn phải hiểu và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền sử dụng mà không phải bảo đảm bất kỳ điều gì, hay phải đại diện cho đối tác đó. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến đối tác thứ ba.
 • - Bất kỳ hành động nào của bạn đến công cụ của đối tác thứ ba sẽ do bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm.